DominoTa’ hånd om dit arbejdsmiljø

Udover at foretage en screening og analyse af det aktuelle arbejdsmiljø i f.eks. en afdeling eller et team, tilbyder Einfeldt individuel stresscoaching til det berørte personale.
Der er stor forskel på hvad, der stresser dig og hvad der stresser din kollega. Disse stressorer kan være af både fysisk og psykisk karakter, og derfor arbejder Einfeldt på både at forebygge og behandle.
Den individuelle stresscoaching er det centrale værktøj, der sætter medarbejdere og ledere i stand til bedre at håndtere stress og stress’ens følgesymptomer som smerter, depression og angst.

Behandling
En stresset medarbejder har stort behov for at mærke, at virksomheden er opmærksom på problemet, og ikke mindst at den nærmeste ledelse bakker vedkommende op. Det er derfor også ledelsens ansvar at der bliver sat nogle rammer og aftaler for, hvordan medarbejderen enten kan forsætte på arbejde – evt. på nedsat tid, hjemmefra etc. – eller hvordan en optrapning tilbage på arbejdet kan forløbe.

Hvornår behandling? – og hvilken?
Det kan være svært selv for ikke stressramte at finde vej i junglen af tilbud. Her er et par tommelfingerregler, du kan få inspiration af:
• Medarbejderen bør i alle tilfældes skyld kontakte egen læge for
udelukkelse af evt. sygdomme
• Sørg for at inddrage tillidsrepræsentant/sikkerhedsrepræsentant fra starten
• Orienter evt. kolleger for at undgå ’sladder’
• Er stressen af alvorlig karakter, bør der ATID inddrages professionel behandling, fx i form af en stresskonsulent,  der er
certificeret stresscoach, eller en psykolog, med speciale i stresshåndtering.
Vigtigst er, at medarbejderen inddrages i hele processen, og at vedkommende er tryg ved og indforstået med det aftalte.

Forebyggelse

Forebyggelse af stress er mere end fraværet af stress. Forebyggelse af stress sætter din egen trivsel i fokus på 4 centrale områder:
1) Motion og bevægelse
2) Sæt realistiske mål
3) Vær social
4) Gør ting, der gør dig glad
http://www.dr.dk/sundhed/dinsundhed/Sundpaaarbejde/Foerstehjaelp_til_dit_arbejdsliv/20080407111125_1_1.htm

Boost medarbejdertrivslen
Et foredrag eller en workshop for medarbejderne om stresshåndtering, kan være det, der skal til for at tage fat på arbejdet for større medarbejdertrivsel. Læs mere om foredrag og workshops HER

Trivsel er et fælles ansvar, men stiller større krav til den enkelte leder. Mange kender en, eller har mødt en med stress… Det betyder dog langt fra, at du føler dig klædt på til at tackle en stresset medarbejder selv. Sanne Einfeldt tilbyder specielt tilrettelagt undervisning af HR-medarbejdere om tackling af stressede medarbejdere, der ruster dig til selv at spotte og håndtere stress. Læs mere om kurser HER