Hænder_sammenLederkurser
For ledere skræddersyr Einfeldt stresshåndterings-kurser målrettet ledere, der ønsker at udbygge deres kompetencer i at spotte og håndtere stressede medarbejdere. Dette er ofte halvdagskurser, der kan følges op af individuelle afsluttende samtaler med stresscoachen.

Workshops
Workshops designes specifikt til den aktuelle virksomhed, medarbejdergruppe eller afdeling som ønsker at sætte fokus på medarbejdertrivsel. Både der hvor den gode stemning skal have ny energi og forståelse, og der, hvor forandring er nødvendig. Alt efter behov kan workshops vare en halv til en hel dag, og kan suppleres af opfølgning på et senere tidspunkt.

Foredrag
Forud for et individuelt forløb med stresscoaching, anbefales det at starte med et fælles oplæg om stress og stresshåndtering. Dette foretrækkes af de fleste, da det giver hele den påvirkede virksomhed eller afdeling en fælles viden, og et solidt fælles grundlag at arbejde videre på. Samtidig er dette fælles udgangspunkt med til at afmystificere, og ikke mindst nedbryde eventuel usikkerhed, fordomme og taburisering.

Teori, praksis og refleksion
Både kurser og workshops er bygget op omkring en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske med fokus på fysiske og psykiske symptomer, reaktioner og konsekvenser af stress, årsager og stressrelaterede påvirkninger. Kursets andel del, den praktiske del, vil være en blanding af praktiske øvelser og diskussioner, der efterlader plads til refleksion over medarbejderens egen situation

Fokus efter behov
Både kurser, foredrag og workshops kan designes med forskelligt fokus alt efter ønske og behov.
Fokus kunne f.eks. være:

  • Fysisk og ergonomisk arbejdsmiljø: Indretning af arbejdsplads og fysiske øvelser
  • Trivsel og balance: Med udgangspunkt i mindfullness og meditation
  • Stressfrit miljø: Egen stresshåndtering og fælles ansvar