Vippe_skilt_v1Har stressen først ramt – og i værste fald lagt en medarbejder ned – kræver det en særlig målrettet indsats for at bringe medarbejderen tilbage i balance – og tilbage på arbejde.

Et stresset menneske er ofte ikke helt sig selv, og kan være så meget ude af balance, at vedkommende ikke er i stand til selv at finde vejen ud af stressen igen.

Mange stressramte mennesker reagerer med at bryde ud af deres aktuelle situation, og fx. finde et nyt job. Det kan have store konsekvenser privat, men også arbejdspladsen mister en ressource, viden og kompetencer som efterfølgende skal erstattes.

Stress kan altid behandles, og både medarbejder og virksomhed vinder
En stresskonsulent inddrager din medarbejder aktivt i at ændre de omstændigheder, der har gjort ham eller hende stresset, og i at sætte medarbejderen i stand til at finde – og tackle de uhensigtsmæssige stressårsager.

Individuelt forløb
Et individuelt stresscoachingforløb tilrettelægges i samarbejde med den/de involverede medarbejdere og ledere m.fl., og designes specifikt efter den enkelte medarbejder og virksomheds behov, og med de værktøjer, der passer bedst til den/de pågældende medarbejders situation.

Et forløb foregår oftest over ti individuelle coachingsamtaler
og fordeles typisk over en periode på 10 – 12 uger, men bliver naturligvis tilpasset medarbejderens aktuelle situation.
Hver samtale varer ca. 1 time, og kan foregå i virksomheden eller i Sanne Einfeldts hyggelige og absolut stressfri lokaler i Fredericia.

Læs om de helt konkrete forskelle på stresscoaching og klassisk coaching HER

To grunde til sc kopi 2