Kube_rund_trae_v1Stress er en normal biologisk reaktion, der siden urmennesket har hjulpet mennesket med at overleve, kæmpe eller flygte, og dermed håndtere farlige situationer.

I det moderne liv skal vi ikke længere kæmpe eller flygte. De fysiske og psykiske belastninger du bliver påvirket for meget af, får dermed ikke afløb (fordi vi ikke løber eller går i kamp) og giver i stedet en stressrespons.

Biologisk set er stress en hormonel tilstand, der opstår ved pludselig eller langvarig belastning, som skal hjælpe dig til at få ydet en ekstra indsats i den pressede situation. Den hormonelle forandring gør, at du får fysiske såvel som psykiske symptomer og ofte et ret broget symptombillede.

Stress er ikke nødvendigvis kun arbejdsrelateret. Stress kan i lige så høj grad også være tankestress, mental stress eller opstået pga. smerter eller ændrede livssituationer. Stress kan sammenlignes med dråber i et glas vand, hvor dråben, der får glasset til at flyde over, kommer til at udløse situationen.

Fysiske symptomer kan være:
Ÿ• Hurtigere vejrtrækning
• Midlertidig hjertebanken
• Midlertidig rysten og tics
• Indre uro
• Svedeture
• Tørhed i mund
• Mavesmerter
• Fordøjelses- og maveproblemer

Psykiske symptomer kan være:
• Træthed
• Nedsat humør
• Koncentrationsbesvær
• Hukommelsesbesvær Manglende erkendelse af stressen

Adfærdssymptomer kan være:
• Søvnproblemer
• Lettere til tårer
• Irritabel og aggressiv
• Indre modstand på at gøre ting
• Øget sygefravær
• Mindre social
• Øget forbrug af stimulanser
• Glemsom og fraværende