Har du som leder en stresset 
Ledersamtale_to personer_mand_kvindemedarbejder eller kollega, er her
et 
par enkle råd, du kan følge forud 
for en indledende samtale.

Forbered dig
Før et møde med den pågældende medarbejder bør du se på om der fx. har været et specielt pres på personen eller afdelingen, eller om medarbejderen har gennemlevet svære begivenheder i privatlivet. Årsagen til stressen kan være både arbejdsrelateret eller af mere privat karakter, og er ofte en blanding heraf.

Lyt og anderkend
Støt op om evt. afstressende foranstaltninger. Stress er individuelt, og dråben, der får bægeret til at flyde over, er ikke altid logisk, eller noget du selv ville være blevet stresset over.

Lav klare aftaler
Forventningsafstem nuværende og kommende arbejdsopgaver (nogle medarbejdere stilller større krav til sig selv end du gør).
Lav helt klare aftaler for fx. arbejdstider og deadlines. Skriv det gerne ned sammen med medarbejderen.

Professionel hjælp
Er medarbejderen alvorligt stresset har vedkommende brug for professionel hjælp i form af en
stresscoach eller en psykolog med speciale i stress.